Premio Biennal de Arte “Ciutat d’Amposta” 2008 (Lá Fora … 27)

1 La participació al Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta resta oberta a tots els artistes d’àmbit estatal.

2 Es concedirà un primer premi, la dotació del qual serà de 4.000 euros, a més d’una exposició de l’artista guanyador, a realitzar l’any 2009. El premi no podrà declarar-se desert. L’obra guanyadora esdevindrà propietat de l’Ajuntament d’Amposta, passant a formar part del seu Fons d’Art i podrà fer-ne l’ús que en cregui oportú. L’Ajuntament d’Amposta quedarà com a propietari de l’obra premiada, inclosos tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual sobre aquesta obra, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni d’àmbit territorial i en especial els drets de comunicació pública, reproducció total i parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.
ANNEX. Es podran atorgar, entre els seleccionats, tres premis compra amb una dotació de 1.200 euros per a cadascun d’ells, per part de tres empreses patrocinadores.

3 Seran admeses obres originals i inèdites; és a dir, que no hagin estat seleccionades ni premiades en un altre certamen.

4 Tant el tema com la tècnica a emprar són lliures, així com les dimensions.

5 Per a l’admissió en el certamen, i per a participar en la selecció, els artistes hauran de trametre la butlleta de la sol·licitud de participació emplenada junt amb un dossier amb 4 fotografies, les quals han de correspondre cadascuna a una obra diferent que pugui optar a premi, i que hagin estat realitzades en els darrers dos anys. A més de la fitxa tècnica de les obres (mides, tècnica i any d’execució) i de les fotografies esmentades (18 x 24 cm a color), el dossier inclourà, com a mínim, un resum del currículum i la fotografia de l’artista, podent-se ampliar amb catàlegs o fotografies d’obra anterior. A més, s’hauran d’especificar les 4 obres que assigna l’artista per entrar a concurs.

6 La tramesa de la documentació es farà del 1 de maig al 30 de juny de 2008, al Museu del Montsià, c/Gran Capità, 34, 43870 Amposta. Qualsevol consulta relativa a la tramesa, podrà fer-se al telèfon 977 702 954, de dilluns a divendres, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

7 El jurat estarà format per David Armengol, comissari independent i crític d’art; Carles Duran, galerista; Anna Maria Guasch, crític d’art i professora d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona; i Jose Carlos Suárez, crític d’art i professor de la URV. Actuaran, amb veu i sense vot, com a coordinador Manel Margalef i com a secretària, Antònia P. Ripoll.

8 D’entre les propostes, el jurat seleccionarà els artistes que participaran a la Biennal d’Art, així com l’obra que opta a premi. Una vegada notificada a l’artista la seva selecció, aquest haurà de trametre al Museu del Montsià, c/Gran Capità, 34, 43870 Amposta, telèfon 977 702 954, en el termini de quinze dies, l’obra que li hagi estat seleccionada per optar al premi. Els artistes seleccionats hauran de cedir per escrit els drets de reproducció de la seva obra per a figurar en el catàleg que editarà l’Ajuntament d’Amposta així com per a la difusió de la Biennal, sigui quin sigui el mitjà.

9 Les obres seleccionades seran exposades des del d’octubre al de novembre de 2008, a la sala d’exposicions del Museu del Montsià.

10 El dia de l’obertura de l’exposició es farà lectura pública del veredicte del jurat. El lliurament del premi es realitzarà el mateix dia en el decurs de l’acte d’inauguració.

11 Els artistes no seleccionats podran recollir els seus dossiers en el Museu del Montsià o bé sol·licitar, en el termini de dos mesos a partir de la clausura de l’exposició, que els hi siguin retornats.Després d’aquesta data, l’organització no es fa responsable dels dossiers per cap concepte.

12 L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable dels danys, pèrdues, etc., que poguessin sofrir les obres presentades al premi, tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient. Les despeses de transport, tant de tramesa com de devolució, així com l’embalatge, assegurança, etc., seran per compte i risc del concursant.

13 La participació en el Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta suposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

PARA MÁS INFORMACIONES:
Ajuntament d´Amposta
Plaza España 6, 2n
43870 Amposta
tel. 977 703 516 / 977 700 904
a/e: culturapont@amposta.cat

Fonte: www.biam.cat

 

Advertisement

About this entry